ພິທີເປີດ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ

Sorry, this entry is only available in Lao.

Posted in Management

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ XVI ຂອງສະພາບໍລິຫານອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເຂດແຫຼ່ງນໍ້າ ນ້ຳເທີນ 2

Sorry, this entry is only available in Lao.

Posted in Management

ຕ້ອນຮັບແຂກຈາກ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາ ຄັ້ງວັນທີ 12/06/2018

Sorry, this entry is only available in Lao.

Posted in Management

Job vacancies

NT2 WMPA currently has multiple vacancies for Head of Administration Division, Head of Planning Monitoring and Evaluation Division and Head of Participatory Integrated Conservation and Development Division (PICAD). Are you interested?

  • Are you a Lao Citizen

Do you have:

  • A university degree in the appropriate discipline
  • Significant industry experience including living and working in rural communities
  • Ability to use initiative and analytical skills
  • A High level of English language skills, both written and oral
  • A passion for development in Laos

If you have these skills or interests you could apply. Please download detailed Position Descriptions and Application Instructions here.

Detailed Position Descriptions and Application Instructions   (Eng) (Lao)

You will need to provide applications with reference to the selection criteria for the position you are applying for along with a CV via email to phouthonesophathilath@gmail.com. Incomplete applications will not be considered and only short listed applicants will be contacted for interviews.  

Applications close October 15th 2012

Posted in Management, Rural Development | Tagged |

Donation of 1,589 Books Boosts Literacy in Nakai Nam Theun

Children in Ban Thong Noi, Nakai Nam Theun National Protected Area choose their first book to read

Donation of 1,589 Books Boosts Literacy in Nakai Nam Theun

Nakai Nam Theun National Protected Area, Khammouane Province- February 29th 2012- The donation of 1,589 books in the form of 12 travelling libraries is the beginning of a renewed focus on creative literacy for Nam Theun 2 Watershed Management and Protection Authority, says Australian Volunteer Karlee Taylor.

Miss Taylor, who is currently volunteering with the Nakai Nam Theun 2 Watershed Management and Protection Authority (NNT2 WMPA) worked with Redwood Park Preschool and friends in Australia to fundraise, with the aim of providing a book for every child in one village. There was an amazing response with a total of US$2,215 donated.

Posted in Community Outreach Conservation Awareness, Rural Development

WMPA new website

Welcome to WMPA new website.

The website is still under construction and in the near future we hope to have more information available.

Thank you

Posted in Management