ຕ້ອນຮັບແຂກຈາກ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາ ຄັ້ງວັນທີ 12/06/2018

ກອງເລຂາ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ 2 ຍິນດີຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາ ຄັ້ງວັນທີ 12/06/2018 ຢູ່ທີ່ ກອງເລຂາ ອຄປ.ທ2 ບ້ານອຸດົມສຸກ, ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ການນຳສະເຫນີໂດຍ ປອ.ຈັນທະວີ ຫົວຫນ້າທີມຊ່ຽວຊານ ແລະ ທ່ານຮອງກອງເລຂາ,​ (​ທ່ານ ບຸນສວນ ພົງພິຈິດ )

Posted in Management

Job vacancies

NT2 WMPA currently has multiple vacancies for Head of Administration Division, Head of Planning Monitoring and Evaluation Division and Head of Participatory Integrated Conservation and Development Division (PICAD). Are you interested?

  • Are you a Lao Citizen

Do you have:

  • A university degree in the appropriate discipline
  • Significant industry experience including living and working in rural communities
  • Ability to use initiative and analytical skills
  • A High level of English language skills, both written and oral
  • A passion for development in Laos

If you have these skills or interests you could apply. Please download detailed Position Descriptions and Application Instructions here.

Detailed Position Descriptions and Application Instructions   (Eng) (Lao)

You will need to provide applications with reference to the selection criteria for the position you are applying for along with a CV via email to phouthonesophathilath@gmail.com. Incomplete applications will not be considered and only short listed applicants will be contacted for interviews.

Applications close October 15th 2012

Posted in Management, Rural Development | Tagged |

ການມອບປຶ້ມອ່ານ ຈຳນວນ 1,589 ຫົວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ

ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ບ້ານທົ່ງນ້ອຍ,ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ກຳລັງເລືອກປຶ້ມ ອ່ານຫົວທຳອິດຂອງພວກເຂົາ

ການມອບປຶ້ມອ່ານ ຈຳນວນ 1,589 ຫົວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ

ໃນວັນທີ 29 ກຸມພາ 2012 ທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ. ນາງ ຄາຣລີ ໄທເລີ ອາສາສະມັກຈາກປະເທດໂອສຕາລີ ປະຈຳອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2, ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປຶ້ມອ່ານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຢູ້ສາມເຂດຍອດນ້ຳ ຈຳນວນ 1,598 ຫົວ . ປຶ້ມອ່ານດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 12 ຊຸດ ໜູນວຽນ ເຊິ່ງເປັນແນວ ຄວາມຄິດລິເລີ້ມ ທີ່ສຸມໃສ່ສ້າງເປັນຫໍສະມຸດເຄື່ອນທີ່ ຂອງອົງການ.

Full Report (Eng) (Lao)

Posted in Community Outreach Conservation Awareness, Rural Development

ເວັບໄຊຕ໌ ອຄປ.ທ2

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊຕ໌ ອຄປ.ທ2

ເວັບໄຊຕ໌ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຊ້ວງເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ແລະ ໃນອະນາຄົດໝໍ່ໆນີ້ ພວກເຮົາ ຫວັງວ່າຈະມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ຂໍຂອບໃຈ

Posted in Management